Stavanger History Guide - Gold Medal Winner at the Internet 1996 World Exposition


MICH@EL HOLMBOE MEYER'S

web-magazine


URL`ER I
STAVANGER KOMMUNE


ArtikkelBeskrivelseSpråk
Stavanger History Guide
Michael Holmboe Meyers History guide of Stavanger er en samling beskrivende (engelske) tekster og bilder fra oljebyen i Rogaland, kanskje først og fremst myntet på utelandske nettvandrere. Grafikken balanserer fint mellom kravene til bildekvalitet og moderat volum. Engelsk
Golden Poems from Stavanger
Her presenteres Einar Henriksen`s diktsamling "Ballad of the Roustabout and other songs of the North Sea". Samlingen tar for seg oljelivet - eller oljefeberen om man vil. Diktsamlingen mottok den prestisjefulle The Golden Poet Award i Washington D.C. Denne prisen er tilsvarer Academy Award - eller Oscar. Michael Holmboe Meyer er gitt rettighetene til å presentere samlingen på Internett. Engelsk
Bardu og Målselv, Jens Holmboe
De fleste av Norges byer og bygder er så gamle at vi ikke vet hvem som ryddet jorden og sto for bosettingen. Unntaket er Bardu og Målselv. Dette er historien om menneskevennen fogd Jens Holmboe, som var mannen bak befolkningen av de den gang øde dalstrøk. Den historiske gjennomgangen er ved Michael Holmboe Meyer, og sidene inneholder også sitater av Henrik Wergeland. Norsk
Buddhisme - filosofi eller religion?
Buddhismen har den største ærefrykt for livet, for mennesker, dyr og natur. Grunntanken er den dype medfølelsen med menneskenes lidelser. Som en lege diagnostiserer sykdommen og søker etter et legemiddel, slik ananlyserer buddhisten tilværelsen i de "fire noble sannheter". Engelsk
Dødehavsrullene - en presentasjon
I 1947 fant en ung gjeter ved en tilfeldighet en rekke hebraiske og arameiske skrifter i fjellhulene nær Qumran ved Dødehavet. Disse oppsiktsvekkende tekstene er blant de eldste håndskrevne tekster som er funnet. Rullene, som er skrevet på papyrus og skinn inneholder bl.a. et verk med tittelen "Kampen mellom lysets sønner og mørkets sønner". Engelsk
Elie Wiesel - nobelprisvinner og humanist
I 1986 mottok Elie Wiesel Nobels fredspris. Det er skrevet en rekke biografier om ham, og han hører med til de mest ettertraktede foredragsholdere på amerikanske universiteter. "Lidelsen gir hverken fordeler eller rettigheter," sier han. "Alt avhenger av hvordan en bruker den. Hvis du bruker lidelsen til å øke andres smerte, da nedverdiger du den". Norsk
Kan det komme noe godt fra Nasaret?
En historie fra Nasaret, fra den ubetydelige, støvete og larmete byen i nedre Galilea. Den mest universelle hendelsen i historien hadde sitt utspring der, og mye av det Jesus sa, gjenspeiler seg i det geografiske landskapet, sies det. Norsk
DEN ALLER FARLIGSTE INTERNETT SIDEN ? Oversikt over vinnere på EXPO-96

EN SIDE FOR FRED OG FORSTÅELSE [ Stavanger Aftenblad ]


"LIKEGYLDIGHETEN OVERFOR
DET ONDE ER VERRE
ENN DET ONDE,
FOR DET ER STERILT OGSÅ"

Elie Wiesel, Nobel Fredsprisvinner 1986


Det finnes omfattende misbruk av barn overalt.
I de siste år har internasjonale organisasjoner begynt å interessere seg for dette.
Er dette tilstrekkelig, eller kan vi som enkeltmennesker påvirke utviklingen?
Fortsatt finnes barn som verdenssamfunnet lar segle sin egen sjø.
Barn utnyttes grovt på forskjellig vis, både i fabrikker, private hjem og bordeller.
Historien om 13 år gamle Christina Janelle Wolfe har en sterk appell.
Dette må vi ikke lenger stilletiende godta.
Det er en sann historie om et barn som levde i helvete.
Jeg appelerer innstendig til Internett befolkningens medmenneskelighet
om å laste ned denne lille minnetavlen,
og foreta en lenke til siden som forteller hvordan en liten pike ble myrdet.
Vårt bidrag kan gi støtte til de sørgende,
og forhåpentligvis gi uttrykk for at vi virkelig bryr oss.
Christina Janelle Wolfe

1983 - 1996


En varm takk til Judy og Tommy Williams !

Om forfatteren Michael Holmboe Meyer:
[ Engelsk presentasjon ] [ Norsk presentasjon ]

STAVANGER 5 STAR AWARD
Michael Holmboe Meyer`s:
Insight Guide to Norway`s Oil Metropole, Stavanger,
er blitt kåret blant de desidert beste sidene på Internett !
FRIHETSSTATUEN [Statue of Liberty] ble født på Karmøy !

Siden er oppdatert 22. januar 1997