Holmboeslektens våpen og segl


Den første av slekten som vites å ha ført et våpen i sitt signet, var Torildpresten Ole Jenssøn Holmboe (1637 - 1715). På hans tid var det alminnelig at kongelige embedsmenn førte våpen, og dette var også forutsatt i deres "privilegier".

I det norske riksarkiv finnes flere våpensegl etter gamle Holmboesigneter. Det mest brukte er det som var avbildet i Holmboe-stamtavlen av 1868, og der også anbefalt som familiesegl. Det skriver seg fra Ole Jenssøn Holmboe`s signet. Det samme merke benyttet også i seglene til hans sønnesønner stiftprost Otto Holmboe og jernverkseier Hans Holmboe d.y.

Avtrykk av Otto Holmboe`s segl finnes i Riksarkivet. Disse segl viser et skjold hvor det finnes en holme og et lindetre flankert av et skipsanker og et hus. Over skjoldet er anbragt en trallehjelm som bærer et lindetre på issen, et klenodie og halsen samt hjelmklede.

I det danske Riksarkivets seglsamling finnes kun ett segl oppført under navnet Holmboe. Utseende er det samme som beskrevet ovenfor.

Dette våpen har fulgt slekten gjennom elleve generasjoner, men har i tidens løp vært gjengitt i flere, innbyrdes ofte sterkt avvikende varianter. Disse har imidlertid hatt det samme innhold. For et slikt familievåpen bør innholdet fastslås, slik at det kan være et virkelig samlingsmerke for alle i slekten.

Holmboelegatets styre ønsket å få våpenet så heraldisk korrekt som mulig, og har søkt sakkyndig bistand hos to av Norge`s fremste heraldikere. Resultatet foreligger i dette seglet. Innholdet er det samme som tidligere, men enkelte detaljer er mer stilisert. Dette gjelder f.eks. treet, som forestiller en lind med de enkelte hjerteformede blad synlige. Det gjelder også huset som sees forfra og ikke i perspektiv. Fargene er representerer heraldikkens regler.

Den avbilde modellen anbefales slektens medlemmer til fremtidig bruk.

(Utdrag fra Holmboelegatets styre "Slekten Holmboe, biografiske opplysninger, fotografier og familiedokumenter, Gabriel Faye Holmboe 1944 Cammermeyer ).Michael Holmboe Meyer's web-magasin


Bardu og Målselv - Historien om fogd Jens Holmboe


Webmaster: Michael Holmboe Meyer