Michael Holmboe Meyer er født og oppvokst i Stavanger. Da han var 15 år gammel hadde han sin egen maskinskrivningskole. I sin ungdom tok han også kurs i journalistikk, hvor hans lærer, redaktør Carl Just, gav ham en overveldende god kritikk. Etter å ha arbeidet ved merkantilavdelingen ved Stavanger elektrisitetsverk (Stavanger Energi), studerte han juridicum, men avsluttet studiene, og ble taxisjåfør. Da han var tjue-ni år gammel reiste han til Nasaret i Galilea, hvor han arbeidet i et bakeri. Etter å ha oppholdt på steder med mystikk og asketisime, reiste han tilbake til Norge. Påny ble han taxisjåfør.

17. januar 1992 ble han hedret med kunstnerisk diplom og armbåndsur av Carnegies Heltefond for Norge for redningsdåd utført 11. mars 1990. Carnegies Heltefond for Norge ble opprettet i 1911, og fondets formål er i henhold til gavebrevet og hedre dem som i fredelig livsgjerning er blitt skadd under frivillig, heltemodig strev for å redde menneskeliv.

Michael Holmboe Meyer`s litterære virksomhet består vesentlig i avisartikler, petier og leserbrev.

Han har vist enorme engasjement i forhold til samfunnsmessige spørsmål, og engasjement på så mange andre felt. I 1995 tok han initiativ til å plante skog til minne om menneskevennen og dikteren Henrik Wergeland. Over 10.000 trær er plantet i Negevørkenen. Skogen - som er til minne om en utrettelig kjemper for menneskets frihet og rett - har en klar økologisk og dermed også fredsfremmende pofil.

Det er ikke en avisleser i Stavanger som ikke kjenner hans navn. Gjennom sine flere tusen avisartikler har han forsøkt å gjøre menneskene oppmerksom på hva som skjer dersom de glemmer å være medmennesker. Til tross for at mennesket har meget divigerende religiøse og filosofiske oppfatninger, finnes det bånd som knytter menneskeheten sammen. Og hovedbudskapet hans er at det bør være mulig å oppdage at nytt liv kommer gjennom å ta del i et annet menneskets situasjon og muligheter.Holmboe stammer fra danske emigranter som kom til Norge i det 17de århundret. Denne familien stiftet og drev Lesja Jernverk.

Reinhold Ziegler kjøpte i 1709 Lesjaverket av Herman Treschow. Hans Holmboe dy. kjøpte jernverket i 1750. Etter Holmboes bortgang ble Birgithe Ziegler gift med Poul Irgens.

Jernverkseier Hans Holmboe dy. (1721 - 1756)
Birgithe Holmboe f. (von) Ziegler (1723 - 1778)Rekonstruksjon av Lesjaverket ca. 1752 av professor Johan Meyer 1910


Forfatteren og hans hustru Kanda Ch. Meyer bor i den gamle bydelen Eiganes i Stavanger.
Huset ble bygget i 1891.
Klikk her for luftfoto av Kannik/Eiganes-området.


Telefax: + 47 51 56 03 22

Elektronisk post: kmeyer@sn.no


[Stavanger History Guide]

[Bardu og Målselv]

[Michael Holmboe`s Web Magasin]

[Den aller farligste Internett siden]