Amateur radio - een fascinerende hobby

Inhoudsopgave
Inleiding

Het radioamateurisme is een veelzijdige hobby.

Radiotechniek is zo'n 75 jaar oud en oefende vanaf de begin jaren reeds een grote aantrekkingskracht uit op wetenschappers en leken. Met name de niet professionele beoefenaar heeft in de begin jaren van de radio een grote bijdrage geleverd aan de huidige kennis van de voortplanting van radiogolven Ook de ontwikkeling van technieken nodig voor het gebruik van steeds hogere frequenties waren het domein van de radioamateur.

Door de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computers, microcircuits en materialen,
gaat het radioamateurisme een veelbelovende toekomst tegemoet.

Een van de meest boeiende facetten van het radiozendamateurisme is dat er verbindingen gemaakt worden met andere radiozendamateurs die zich overal ter wereld kunnen bevinden. Radioamateurs maken zich in de wereld van het radoamateurisme kenbaar door het gebruik van hun roepnamen .

Tijdens het experimenteren met verschillende en vaak ook geavanceerde communicatietechnieken worden er soms wereldwijd vriendschappen gesloten.

Ook de luisteramateur , die op de amateur-banden naar de verbindingen van zendamateurs luistert, kan met deze amateurs in contact komen door hen ontvangstrapporten toe te sturen.

Er wordt gebruik gemaakt van een grote verscheidenheid aan technieken . Door de ontwikkelingen in de electronica en computer techniek zijn de technische mogelijkheden enorm toegenomen.

Vele ouderen onder ons zullen nog met weemoed terugdenken aan de dagen van weleer. Ga eens kijken hoe het er vroeger aan toeging.

In Nederland zijn er een aantal verenigingen , waarbinnen men zich zowel beroepsmatig als in de hobby sfeer bezich houdt met het radioamateurisme.


De radiozendamateur

Een radiozendamateur beschikt over een zendmachtiging met roepletters, verstrekt door de overheid. In Nederland is dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze machtiging verkrijgt men na het met goed gevolg afleggen van een zendexamen, dat wordt afgenomen door een officiele instantie.
Een opgave met exameneisen vindt men o.a. in de Amateur radio exam practice page. (Engels)

De machtiging stelt de radiozendamateur in staat om met behulp van zendapparatuur experimenten op radiogebied te doen binnen de daarvoor toegewezen frequentie banden. Bij het verkrijgen van een machting wordt aan een amateur een groep letters toegewezen, waaraan hij internationaal herkenbaar is. Zo'n combinatie van letters wordt roepletters, identificatie of call genoemd.

De call bestaat uit een prefix , welke het land aangeeft waarin de amateur woont en een aantal letters welke uniek zijn voor de amateur of radiostation.


De luisteramateur

De luisteramateur beluistert (amateur) uitzendingen op de meest uiteenlopende golflengten. Het is voor velen de aanloop naar het zendamateurisme.

Ook het luisteren naar andere soorten radiouitzendingen kan soms zeer interessant zijn. Het gebruik van zogenaamde radiobakens en tijdseinzenders maakt het mogelijk propagatie van radiogolven te bestuderen onder wisselende weersomstandigheden. Lees hiertoe eens het verslag van een amateur die onderzoek deed naar het gedrag van signalen van tijdseinzenders .


Roepnamen

Internationaal heeft de ITU (International Telecommunication Union) aan ieder land een groep van letters toegewezen waaraan het land waar het zendende station zich bevindt te herkennen is in het radioverkeer. Ieder amateurzendstation krijgt een stations identificatie toegewezen. Veelal wordt hiervoor het Engelse woord call gebruikt. De roepnaam bestaat uit twee delen: een prefix, die het land aangeeft waar de amateur woont en een suffix, die het betreffende amateurstation identificeert. De prefix is meestal een combinatie van letters en cijfers. De prefix van Nederland is te herkennen aan de P gevolgd door een A, B, D, E of I en een cijfer. Bijvoorbeeld PA0, PA3, PB0, PE0, PE1, PD0 of Pl8.

Er bestaat dus een grote lijst met landen met hun prefix codes , die ten gevolge van de politieke situatie regelmatig wordt gewijzigd.


Luisternummers

Ook luisteramateurs - short wave listeners, SWL genaamd - hebben een herkenningsteken. Dit wordt door de vereniging waarbij ze zijn aangesloten toegekend. In Nederland geeft de VERON NL-nummers uit en de VRZA PA-nummers.

In Belgie geeft de UBA ONL-nummers uit, terwijl GOS-luisteraars (GOS = de voormalige Sovjet-Unie) te herkennen zijn aan de U-nummers.

We kunnen dus bijvoorbeeld NL8800, ONL2820 of UA3-170-112 tegenkomen.


De technieken

Op de daarvoor beschikbaar gestelde frequentie banden kan de radio amateur experimenteren met een grote verscheidenheid aan technieken.

Over een grote verscheidenheid aan onderwerpen zijn interessante artikelen op het net te lezen.


De verenigingen

In vele landen hebben radioamateurs zich verenigd. Ook van beroepsorganisaties zijn veel radioamateurs lid. Plaatselijke afdelingen van landelijke verenigingen organiseren interessante aktiviteiten. Voor een lijst met nationale en internationale verenigingen en clubs wordt verwezen naar


Een blik in de toekomst.

Is er nog wel een toekomst voor het radioamateurisme?

Normaal in de handel verkrijgbare zendontvangers werken veel beter dan de meeste zelfbouw apparatuur en tegen lagere kostprijs. De sterk toegenomen storingen op de amateur frequenties, niet in het minst door de daar aanwezige illegale commerciele stations, maken het voor een beginned amateur wel zeer moeilijk om zijn of haar eerste kontakt te leggen.

Met de komst van de nieuwe multi-media computers, betaalbare microgolf transisteors, komplexe geintegreerde circuits en nieuwe materialen en komponenten, zijn de mogelijkheden enorm toegenomen.


Diversen

Velen houden zich bezig met het radioamateurisme in uitgebreide zin. Op het World Wide Web zijn vele interessante plekjes te vinden.
Bezoek hiervoor de Nederlandstalige pagina's voor het Radioamateurisme.
Maar breng zeker een bezoek aan de Dag voor de Amateur


Om onze service voor de radioamateur gemeenschap te verbeteren stellen wij uw opmerkingen en suggesties omtrent deze pagina zeer op prijs.

Pieter J.T.Bruinsma (PA0PHB)