Maanreflectie

Earth Moon Earth


Een interessante, maar ook verreweg de moeilijkste manier om verbindingen te maken is met behulp van reflectie van een radiosignaal tegen het maanoppervlak.

Omdat op VHF en UHF (zeer korte golflengten) de reikwijdte over het algemeen beperkt is, is dit een methode om desnoods de oceaan te overbruggen.

Om dit echter te kunnen doen dient men de beschikking te hebben over zeer grote antennes, het liefst paraboolantennes.

De gebruikte zendvermogens zijn meestal zeer hoog, in de orde van 1000 Watt. Om dit vermogen te kunnen gebruiken moet echter wel speciale toestemming verleend worden door de HDTP.

Omdat het over het algemeen apparatuur is, die niet iedere radiozendamateur zich zal kunnen veroorloven, zijn dergelijke experimenten meestal voorbehouden aan groepen van radiozendamateurs die door bundeling van krachten en materiaal tezamen een dergelijk amateurstation oprichten. Maar de laatste tijd begeven zich ook individuele radiozendamateurs op dit pad.


Updated Jan 10, 1997

In order to improve our service to the radio amateur comunity we greatly appreciate your comments and sugestions .

PACKET adres: PA0PHB@PI8WNO.UTR.EU
E-MAIL pieth@nikhef.nl