Meteorscatter


Hierbij maakt men verbindingen met behulp van weerkaatsing van radioenergie die optreedt als meteoren (vallende sterren) in de dampkring terecht komen en daar verbranden.

Om meteorscatter goed te kunnen beoefenen moet men zich houden aan een aantal afspraken; zo zenden de in een bepaald gebied wonende amateurs alle tegelijk gedurende een bepaalde periode en luisteren daarna. Op deze manier storen ze elkaar het minst.


Updated Aug 24, 1995

In order to improve our service to the radio amateur comunity we greatly appreciate your comments and sugestions .

PACKET adres: PA0PHB@PI8WNO.UTR.EU
E-MAIL pieth@nikhef.nl