Packet Radio


Packet radio is een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het radiozendamateurisme.

Deze vorm van foutloze digitale communicatie is eigenlijk pas goed mogelijk geworden toen de personal computer binnen het bereik van de radiozendamateur kwam.

In Nederland is er een landelijk netwerk van digitale herhaalstations (nodes) waardoor het mogelijk is met een kleine zender over het hele land verbindingen te maken met andere in het gebruik van de computer geinteresseerde zendamateurs.

Een groep amateurs heeft zich vereingd in de Packet Werk Groep Nederland ( PWGN ). Deze stelt zich ten doel dit packet netwerk zo goed mogelijk te ontwikkelen en te onderhouden.

Men kan bijvoorbeeld elkaar via dit netwerk berichten toezenden die tijdelijk in een packetradio mailbox worden opgeslagen en later door de geadresseerde kunnen worden uitgelezen. Ook worden via dit netwerk bulletins ( waaronder het wekelijkse PI4WNO-bulletin ) verzonden.

Op 144.650 MHz is over heel Nederland wel een Packet mailbox te vinden, waarin men berichten kan achterlaten en versturen. De transmissie snelheid is meestal 1200 bauds.

Op de 70 cm band zijn er opstap stations, waarvan de frequenties voor alle delen van Nederland veschillend zijn. Hier vinden ook experimenten plaats met hogere transmissie snelheden.

Op 23 cm wordt het berichten verkeer doorgestuurd naar andere regio's of landen. Dit gebeurd met snelheden van 9600 baud en hoger.

De system operator van zo'n mailbox besteed heel veel tijd aan het doorgeven van de zeer vele berichten, die dagelijks via zijn packetradiostation worden afgehandeld. Hij bezit daartoe een redelijk complexe opstelling. Bekijk als voorbeeld eens de stations beschrijving van PI8WNO.


Updated on Jan 06, 1997

In order to improve our service to the radio amateur comunity we greatly appreciate your comments and suggestions .

Amateur radio Home Page

PACKET adres: PA0PHB@PI8WNO.UTR.EU
E-MAIL pieth@nikhef.nl