Telex over radio


RTTY

Telex of Radio Teletype (RTTY) is een zeer veel beoefende manier van schriftelijke informatieoverdracht tussen radiozendamateurs.

Vroeger werden hiervoor telexmachines gebruikt maar tegenwoordig worden deze steeds meer vervangen door computers.

AMTOR

Dit is een afkorting van Amateur Telex Over Radio en is een foutcorrigerende vorm van RTTY voor informatie overdracht via de ether.

Telex Over Radio (TOR) wordt ook toegepast in de professionele sfeer bij het berichtenverkeer voor de scheepvaart.


Updated Aug 24, 1995

In order to improve our service to the radio amateur comunity we greatly appreciate your comments and sugestions .

PACKET adres: PA0PHB@PI8WNO.UTR.EU
E-MAIL pieth@nikhef.nl