Amateurtelevisie

Radioamateurs experimenteren met diverse technieken om beelden via de ether te versturen.

ATV

Amateur televisie volgens de gebruikelijke omroep standaarden. Vaak wordt, vanwege de eenvoud, gebruik gemakkt van FM modulatie. Vanwege de relatief grote benodigde bandbreedte komt men uitsluitend uitzendingen tegen op de hogere frequenties, vanaf 70 cm. Vanwege de hoge frequenties is de reikwijdte meestal beperkt.

Slow Scan

Op de HF banden komt men een ander vorm van televisie tegen. De HF banden lenen zich goed voor langeafstand verbinden. Echter de geringe toegestane bandbreedte verhinderd het gebruik van 'normale tv beelden. Door gebruik te maken van een zeer lage aftast frequentie van het over te zenden beeld zijn zeer goed stilstaande beelden over te zenden. In minder dan 10 seconden is een kleuren plaatje te versturen.

Fax

Veel radioamateurs experimenteren met faximile. Gezien de geringe benodigde bandbreedte komt men de signalen op alle frequentie banden tegen.
Populair is het opnemen van weerkaarten en sateliet kaarten.

Er zijn in Nederland meerdere radiozendamateurs die actief experimenteren met het uitzenden van te levisiebeelden.

Bekijk eens de volgende Web-sites:

Updated Aug 24, 1996

In order to improve our service to the radio amateur comunity we greatly appreciate your comments and sugestions .

PACKET adres: PA0PHB@PI8WNO.UTR.EU
E-MAIL pieth@nikhef.nl