Terug
Home
Index Gastenboek

Werking

De Hartelkering is het belangrijkste en ook meest indrukwekkende element in de EuropoortKering. De beweegbare waterkering bestaat uit grote ellipsvormige schuiven die worden opgehangen tussen ovale torens. Het water wordt gekeerd door de schuiven in het water te laten zakken.

Bijzonder is dat het water over de kering heen slaat. Dit houdt in dat de schuiven zich in een gebied van hoge, wisselende stroomsnelheden zullen bevinden. Een moeilijk vraagstuk voor ontwerpers was om rustig hydrodynamisch gedrag van de schuiven te bereiken (om trillingen, turbulenties en oscillerende stromingen binnen acceptabele grenzen te houden).