Terug
Home
Index Gastenboek

Economische gevolgen

Logistieke winst
Er ontstaat een vrije binnenvaartverbinding tussen het Hartelkanaal en het Beerkanaal, na het doorgraven van het oostelijk deel van de Beerdam.

Logistieke winst wordt behaald, omdat de overslag van zeeschip naar binnenvaartschip op de zeekade kan plaatsvinden; dankzij de aanpassing kan het binnenvaartschip ook bij windkracht 5 en hoger de zeekade bereiken. Extra overslag met behulp van ander transport is niet langer noodzakelijk.

Rotterdam mainport
Rotterdam is een intercontinentaal knooppunt van goederenoverslag, transport en distributie en al meer dan dertig jaar de belangrijkste haven van Europa. Optimale bereikbaarheid, snelheid en efficiency van goederenoverslag en goede transportmogelijkheden naar het achterland zijn voorwaarden voor het succes van de haven.

Vooral de groei in de containersector maakt uitbreiding in de overslagcapaciteit voor containers en verbetering van de binnenvaartverbindingen noodzakelijk.

Op deze manier kan Rotterdam zijn mainportfunctie behouden en versterken, wat ondermeer belangrijk is voor de werkgelegenheid. De haven biedt direct werk aan meer dan 70.000 mensen en indirect aan ongeveer 380.000 mensen.