[Pilipino].[Hapon]

ジープニー
Makipag-ugnayan at makipagpalitan ng mga impormasyon sa iba't-ibang samahan ng mga Pilipino.

Kumusta


Mga samahan


PAG-ASA COMMUNITY (Kyoto)

Itinatag ng mga pari at madre at mga lay volunteers sa Kyoto noong February 1985. Tumutugon sa mga pangangailangan at mga problema ng mga migranteng Pilipino, maprotektahan ang kanilang mga karapatan at mabigyan sila ng gabay na pang-ispiritwal.


DAMAYAN (Sendai)

Samahang itinatag para sa mga Pilipinang may asawang Hapon sa Sendai. Layunin nitong maturuan ang mga Pilipina na makapamuhay at makisalamuha sa lipunang Hapon at makatulong sa paglutas ng mga problema ng mga mag-asawa. Nakikiisa sa taunang pagdiriwang ng Tanabata festival kung saan ipinakikilala nila ang kulturang Pilipino.


SAMAHANG PILIPINO (Tokyo)

Itinatag noong January 28, 1976, ito ay isa sa pinakamatanda at pinakamalaking grupo ng mga Pilipino dito sa Japan. Taun-taon ay nagkakaroon sila ng "field trips" kung saan nararanasan ng mga kasaping Pilipino ang pagbibiyahe sa iba`t-ibang lugar sa Japan.


ITABASHI FILIPINO MOTHER`S GROUP (Tokyo)
[ FMG ]

Samahan ng mga Pilipinang ina na naninirahan sa Itabashi-ku. Ang mga gawain ng grupong ito ay sinusuportahan at itinataguyod ng pamahalaang lokal ng Itabashi. Upang maintindihan ng mga kasapi ang kulturang Hapon, pinag-aaralan nila ang iba`t-ibang bahagi nito tulad ng Ikebana, Shodo, Japanese language, pagsusuot ng Kimono, pagluluto at iba pa.


FILIPINA WIVES OF JAPANESE ASSOCIATION (Yokohama)
[ FWJA ]

Isa sa mga layunin ng samahang ito na maipakilala sa mga Hapon ang kulturang Pilipino at ang pakikipagkaibigan ng mga Pilipinang ina sa mga Haponesa. Nagdaraos sila ng mga fund raising activities kung saan ang mga nalikom na donasyon ay ipinadadala sa Pilipinas upang makatulong sa pag-aaral ng mga mahihirap at iba pang tulong sa mga kapus-palad.


INTERNATIONAL FAMILY FRIENDSHIP IN KANSAI
[ IFFIK ]

International, dahil ang samahang ito ay binubuo hindi lamang ng mga Pilipino at kanilang pamilyang Hapon kundi gayundin ng mga Chinese, Korean at Americans sa Osaka, Kyoto at Kobe. Ang samahang ito ay tulad ng isang malaking pamilya. Sila`y nagkakaroon ng mga pagdiriwang at mga pagtitipon at pangunahin sa kanilang layunin ang makatulong sa mga kapuspalad sa Pilipinas. Adhikain rin ng grupo na mabago ang hindi magagandang pagtingin sa mga Pilipina dito sa Japan.


FILIPINA CIRCLE FOR ADVANCEMENT AND PROGRESS
[ FICAP ]

Isa pang samahan ng mga Pilipinang asawa ng Hapon. Itinatag noong Hunyo 1995, isa sa mga layunin nito ang pagkakaroon ng programang pang-edukasyon para sa mga Pilipinang asawa ng Hapon.


TAINICHI GAIKOKUJIN TO RENTAISURU
[ SOLIDARITY CENTER FOR MIGRANTS ] - Kawasaki

Ito ay tumutulong sa mga dayuhan na naglilingkod bilang katulong sa Japan. Mayroon silang kagawaran (Philippine Desk) para sa mga Pilipino. Ang layunin nito ay suportahan at lutasin ang bawat problema ng mga Domestic Helpers na hindi suportado ng Labor Standards Laws.


HOTLINE CONSULTATION SERVICE FOR FOREIGNERS

Ang samahang ito ay nagsimulang tumulong sa mga dayuhan pagkaraan ng malakas na lindol sa Hanshin area. Mga problema tungkol sa visa, multikulturang pag-aasawa, trabaho at kalusugan.


PINATTO

Ito ang samahan ng mga boluntaryong tumutulong sa mga naging biktima ng pagsabog ng Mt. Pinatubo. Nagdaraos sila ng mga bazaar at iba pang gawain upang makalikom ng pondo para sa mga biktima ng Pinatubo.


FOREIGN PERFORMING ARTIST PROFESSIONAL CLUB
OWNERS ASSOCIATION
[ FAPA ]

Ito ay itinatag noong ika-27 ng Pebrero 1996 sa layuning mapangalagaan ang mga Pilipinang entertainers na nagtatrabaho sa Japan. Mayroon din silang tinatawag na Welfare assistance and Monitoring Center (WAM), sanggunian ito ng mga Pilipinong overstay at illegal workers sa Japan. Nais rin nilang magkaroon ng Japanese-Philippine event upang mapalago ang relasyon ng dalawang bansa.


CHUBU PHILIPPINE FRIENDSHIP ASSOCIATION
[ CPFA ] - Nagoya

Itinatag noong ika-24 ng Hunyo 1984, upang palaganapin ang pagdadamayan at pagkakaisa ng mga miyembro upang lubusang maunawaan ang kulturang Hapon. Sila`y nakikipagtulungan rin at nakikipag-ugnayan sa iba`t-ibang samahan sa Japan. Ipinagdiwang ang kanilang ika-12 anibersaryo sa pamamagitan ng pagdaraos ng Pista sa nayon na ginanap sa Nagoya.


PILGRIM MADONNA
[ CHEERIO CLUB ]

Ito ay samahang pinangangalagaan ng ilang Pilipinang Madre sa Akabane. Nagtuturo sila ng Katekismo sa mga Japanese-Filipino children mula grade one hanggang labing dalawang taong gulang. Kabilang rin sa kanilang mga gawain ang pagdaraos ng 9days Novena sa bahay ng mga Pilipina.


TOKYO KOKUSAI KORYU ZAIDAN

Nagbibigay ng tulong na pampinansiyal sa mga samahan ng mga dayuhang scholars sa Tokyo.


JAPAN FOSTER PLAN SOCIETY

Tumatanggap ng mga donasyon at tumulong sa pagpapatayo ng paaralan sa San Jose, Mindoro.


KOIWA INTERNATIONAL CATHOLIC COMMUNITY
[ KICC ] - Munting Bato sa Edogawa-ku.

Itinatag noong Enero 1996 ni Mr. Robert de Lara sa layuning mapaunlad ang pagkakaisa at pagkakaibigan ng mga dayuhan sa kanilang lugar lalung-lalo na ang mga manggagawa. Ang samahang ito ay lalong pinaunlad sa pagnanais ng mga Pilipinong matulungan ang kapwa Pilipino.


KALIPUNAN NG LAKAS AT ADHIKAIN
[ KALAHI sa Kashiwa ](Chiba)

Pinamumunuan ni Mr. Ricarte Gimeno, ito ay itinatag upang makapagbigay ng tulong ukol sa panghanapbuhay ang kanilang mga kasapi, ganoon din ang mga nangangailangan ng pansamantalang matutuluyan. Inilalathala nila ang pahayagang KALAHI na naglalaman ng mahahalagang impormasyong pangkabuhayan, pangkalusugan, entertainment at iba pa.Monday, August 19, 1996


Kung nais ninyong makipag-ugnayan sa mga samahang nabanggit e-mail Kumusta.