Meldpunt Vrouwenopvang AmsterdamWat doet het Meldpunt?

Het Meldpunt bemiddelt, verwijst, informeert en adviseert. Het Meldpunt Vrouwenopvang Amsterdam verzorgt de aanmeldingen voor :

Blijf van mijn lijf
Het Eliashuis
Leger des Heils Goodwillcentrum
De Roggeveen

Voor wie?

Vrouwen met en zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben.

Bereikbaarheid

De medewerkers zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. In de avonduren en in het weekend is te horen waar plaats is voor avond- en nachtopvang.


Web-Design R.K. - updated 28/11/96

Blijf van m'n lijf

Postbus 94214
1090 GE Amsterdam
020 638 76 36

Voor wie?
Mishandelde en met mishandeling bedreigde vrouwen en hun kinderen

Aanbod
Vluchthuis met een geheim adres
Professionele begeleiding voor vrouwen en kinderen

Capaciteit 35 vrouwen en hun kinderen

Kosten
Woonkosten, afhankelijk van het aantal meegenomen kinderen
Als men niet over een eigen inkomen beschikt, kan een beroep worden gedaan op de ABW.

Bereikbaarheid
Blijf van m'n Lijf is 24 uur per dag bereikbaarHet Eliashuis

Postbus 67024
1060 JA Amsterdam
020 611 79 57

Het Eliashuis, vrouwenopvangcentrum, biedt plaats aan:

In totaal is er plaats voor 35 vrouwen en ongeveer evenveel kinderen.

* Verblijf

De crisisopvanggroep en intern begeleid wonen zijn bestemd voor mishandelde vrouwen. Jarenlang werd op hen geweld uitgeoefend of werden zij daarmee bedreigd: geestelijk, lichamelijk, seksueel. De situatie is voor hen onhoudbaar geworden. Zij zien zich gedwongen hun huis te verlaten.

De crisisopvanggroep is de eerste fase van het verblijf. Hier kunnen de vrouwen terecht, alleen of met hun kinderen. Elke vrouw heeft er een eigen slaapkamer. Wanneer kinderen mee komen, slapen zij daar ook. Huiskamer, keuken en eetkamer zijn gemeenschappelijke ruimten. De huishouding wordt gezamenlijk gedaan.

Intern begeleid wonen is voor deze vrouwen - en hun kinderen - een tweede fase als vervolg op het verblijf in de crisisopvanggroep of elders in de vrouwenopvang. In deze tweede fase van het verblijf kunnen zij verder gaan met de verwerking van hun ervaringen en zich voorbereiden op een nieuw perspectief. Er zijn 13 zelfstandige wooneenheden beschikbaar voor vrouwen met en zonder kinderen.

Project Vrouwen 40-60 biedt opvang en begeleiding aan vrouwen tussen 40 en 60 jaar vanwege leeftijdsgebonden problematiek. Voor acute opvang zijn enkele door twee vrouwen gedeelde wooneenheden beschikbaar.

Voor de kosten van het verblijf wordt de pensionprijsregeling van de Gemeente Amsterdam toegepast. In de wooneenheden van begeleid wonen en project Vrouwen 40-60 worden huur- en woonkosten in rekening gebracht. De vrouwen vragen daarnaast individuele huursubsidie aan.

* Begeleiding

Tussen 9.00 en 23.00 uur is op alle dagen van de week tenminste één hulpverleenster beschikbaar voor crisisinterventie. Tussen 23.00 en 9.00 uur is er een nachtwacht aanwezig, die zorg draagt voor veiligheid, rust en orde.

De hulpverlening is gericht op:

Dit vindt plaats door het bieden van:

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van gesprek, non-verbale methoden en multi-culturele activiteiten; uitgangspunten van vrouwenhulpverlening worden toegepast.

In het project Vrouwen 40-60 wordt begeleiding geboden door vrijwillige medewerksters die werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Naast individuele begeleiding is deelname aan groepsgesprekken en een aantal activiteiten verplicht.

* Aanmelding

Zowel vrouwen die opvang nodig hebben als verwijzers kunnen voor aanmelding bellen naar het Meldpunt Vrouwenopvang Amsterdam: 020-6116022 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten de openingstijden staat op het antwoordapparaat waar open plaatsen beschikbaar zijn.

Na aanmelding volgt een gesprek waarin wordt gekeken of Het Eliashuis datgene kan bieden wat aan hulp wordt gevraagd.Leger des Heils Goodwillcentrum

Oudezijds Voorburgwal 87
1012 GD Amsterdam
020 520 84 08

Voor wie?
Dak- en thuisloze vrouwen
Slachtoffers van criminaliteit, met name prosituees

Aanbod
Kortdurende hulp
Professionele opvang
Service centrum voor het verkrijgen van een postadres
Maatschappelijk werk

Capaciteit
Kortdurende hulp : 16 plekken
Zieke vrouwen : 14 plekken
Gezinnen : 4 units

Kosten
Passantenregeling en logiesprijs
Bij de logiesprijs kan een beroep worden gedaan op de ABW.

Bereikbaarheid
Het Goodwillcentrum is 24 uur per dag bereikbaarDe Roggeveen

Roggeveenstraat 8
1013 PV Amsterdam
020 624 67 11 / 6263800

Voor wie?
Vrouwen en kinderen die in een acute noodsituatie verkeren

Aanbod
Opvang, onderdak, hulp, veiligheid

Capaciteit
Opvang (volwassenen en kinderen)

 • Vrouwenopvang : 125 plaatsen
 • Crisisopvang : 15 plaatsen
 • Gezinsopvang : 20 plaatsen (Voor twee-oudergezinnen en alleenstaande vaders)

  Begeleide woonvormen (per woning)
 • Satellietwonen : 6 plaatsen
 • Begeleid wonen : 8 plaatsen
 • Doorstroomprojekt : 4 plaatsen
 • Preventieprojekt : 8 plaatsen

  Kosten
  Passantenregeling en logiesprijs
  Bij de logiesprijs kan een beroep worden gedaan op de ABW.

  Bereikbaarheid
  De Roggeveen is 24 uur per dag bereikbaar