Terug
Home
Index Gastenboek

Waar ligt de Europoortkering?

Nadat het besluit was genomen dat er een waterkering door het Europoortgebied moet komen, ging het om de vraag langs welk tracé. Er bleken vele mogelijkheden te zijn. De mogelijke tracés zijn getoetst op de punten betrouwbaarheid, scheepvaartverkeer, techniek, tijd, kosten en sociaal-maatschappelijke aspecten zoals inpassing in het landsschap en consequenties voor het bedrijfsleven.

1. Aanleg dijkje (1 meter hoog) op landtong Rozenburg vanaf het zuidelijke landhoofd van de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg richting Rozenburg.

2. Versterken zuidwestelijk gedeelte van de hoogwaterkering rond Rozenburg. Verhogen van de bestaande dijk. De Europoortkering loopt verder vanaf Rozenburg over de Botlekweg. Bij de Welplaatweg sluit de kering via het oostelijk talud aan op de A15.

3. Het traject loopt verder tot aan de Hartelbrug. In het Hartelkanaal wordt bij de Hartelbrug een beweegbare stomrvloedkering, de Hartelkering, gebouwd. De Hartelsluis krijgt nieuwe sluisdeuren en nieuwe bewegingswerken en het buitenhoofd wordt verhoogd. Het aantal wachtplaatsen voor schepen wordt uitgebreid. Voor de Hartelkering komt een vangconstructie om de kering te beschermen tegen grof overstortend drijfvuil, bijvoorbeeld een lege container. Voorts komt er een nieuw bedieningsgebouw van waaruit de kering en de sluis bediend worden.

4. De Brielse Maasdijk moet verhoogd worden met 2,5 à 3 meter vanaf de Hartelkering tot de Suurhoffbrug. Leidingkruisingen in de Brielse Maasdijk worden aangepast. Oeververdediging en teenbescherming worden doorgetrokken naar boven en beneden.