De heer Dr. R. Blokzijl
NIKHEF
Postbus 41882
1009 DB Amsterdam

19 maart 1995

Geachte heer Blokzijl,

Ik heb vernomen dat u het Nederlands secretariaat voor de Internet 1996 Wereldtentooonstelling voert.

Ik vind het een goed initiatief om mensen over de hele wereld bekend te maken met de mogelijkheden en toepassingen van elektronische netwerken. Het is immers van belang dat die mogelijkheden en toepassingen deel uitmaken van de educatieve, sociale en economische ontwikkelingen in de samenleving.

Door middel van een Nederlands paviljoen op deze Internet 1996 Wereldtentoonstelling wordt Nederland in staat gesteld een presentatie te geven waarin veschillende aspecten van onze moderne samenleving aan bod komen. Dat past in de ambitie die Nederland heeft neergelegd in het Aktieprogramma Elektronische snelwegen, om zich als `Information Gateway' te profileren.

Dr. G.J. Wijers
Minister van Economische Zaken