De heer Dr. R. Blokzijl
NIKHEF
Postbus 41882
1009 DB Amsterdam

29 juni 1995

Geachte heer Blokzijl,

Met grote interesse heb ik kennis genomen van het voornemen in 1996 de Internet Wereldtentoonstelling te organiseren.
Werden de eerste wereldtentoonstellingen in de wereld vooral gebruikt om de modernste technologieen aan de wereld te tonen, nu bestaat de mogelijkheid om met behulp van de modernste technologie de wereld te tonen zoals het nu is.
De digitale snelwegen zullen in 1996 naar digitale steden en landen leiden en zullen daarbij een functie hebben als moderne schakel, als elektronische brug tussen culturen.

Inzicht in en contacten met andere culturen dragen bij tot verbreding van kennis, maar is vooral een verrijking van onze afzonderlijke culturen. Het multiculturele karakter van onze wereld wordt meer dan ooit inzichtelijk gemaakt.

Ik ben verheugd dat Amsterdam actief bij de Internetontwikkelingen en de Internet Wereldtentoonstelling 1996 is betrokken.
Ik wens u en allen die hier aan meewerken veel succes met de organisatie van deze eerste elektronische wereldtentoonstelling. Ik spreek de verwachting en de hoop uit dat hierna nog vele wereldtentoonstellingen zullen volgen.

S. Patijn
Burgemeester van Amsterdam.