Het Digitale Jaar

Doelstelling van Het Digitale Jaar is enerzijds de drempels voor toetreding op de elektronische snelweg te verlagen. Anderzijds denken de initiatiefnemers een positieve impuls te kunnen geven aan het totale niveau van de toepassingen op de elektronische snelweg. Door het publiek en het bedrijfsleven vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het Internet, wil de stichting Het Digitale Jaar bewijzen dat veel toepassingen van de Elektronische Snelweg het leven zowel zakelijk als privè een stuk gemakkelijker kunnen maken. Het is de overtuiging van de initiatiefnemers dat het Internet zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen als een volwaardig massa medium, dat even vanzelfsprekend zal worden als Radio en Televisie.

Hoogtepunt van Het Digitale Jaar is ongetwijfeld de uitreiking van de prestigieuze Add Award in het najaar van 1996 . Om het gebruik van het Internet als communicatiemiddel te bevorderen, heeft de stichting een aantal prijzen uitgeloofd voor de beste interactieve toepassingen. Deze prijs, die een jaarlijks terugkerend karakter heeft, wordt de @dd Aw3ard genoemd. Met de prijs voor de beste Interactieve toepassing is een geldbedrag van 28.800 gulden gemoeid.

Iedereen kan meedoen aan deze jaarlijkse wedstrijd. Beoordeling van de inzendingen vindt plaats door een onafhankelijke jury. De heer mr. W. de Boer, Directeur Generaal van het Ministerie van Economische Zaken is bereid gevonden het voorzitterschap van de jury op zich te nemen. De catagoriën, voor zakelijke en particuliere inzendingen, waarin kan worden deelgenomen worden bekend gemaakt op een gala dat plaats zal vinden in januari 1996. Tevens zal tijdens dit gala de jury officieel worden voorgesteld.

De Stichting Het Digitale Jaar zal tevens een keurmerk introduceren voor Interactieve diensten en produkten. Indien een produkt of dienst voorzien is van het logo van het digitale jaar, is het naar het oordeel van een onafhankelijke commissie een produkt of dienst welke bijdraagt aan het verlagen van de toetredingsdrempels voor de elektronische snelweg.

Andere activiteiten zijn onder anderen:
  • Interact 1995
  • Seminar "Het Internet in de Mediamix", maart 1995
  • Cybersurf Beachparty, september 1996
  • Oud en Nieuw in Cyberspace (opening digitale jaar 1997, afsluiting Digitale Jaar 1996), november 1996.
Voorts zal De Stichting Het Digitale Jaar prominent aanwezig zijn op de meeste evenementen die op het gebied van de elektronische snelweg zullen plaats vinden in 1996.

De Stichting Het Digitale Jaar is een initiatief van EuroNet Internet, Sun Microsystems, NOB-Interactive en Media Exposure. De heer drs. Gerard van Vliet MBA, is bereid gevonden voorzitter van de stichting te zijn. De heer Van Vliet (Tot voor kort lid van de Raad van Bestuur van Wegener) is al geruime tijd actief op het terrein van de nieuwe media en betrokken bij een groot aantal initiatieven in het kader van de Information Highway. De Stichting moet zichzelf ontwikkelen tot een breed, onafhankelijk platform van organisaties die actief betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen op het werkterrein van de Elektronische Snelweg. Ook andere organisaties zijn uitgenodigd deel uit te maken van dit platform.