[HOME PAGE] [Kabuki for EVERYONE]

Upcoming Shows at Kabuki-za and the National Theater

Kabuki-za

December

Program A (from 11:00)

Shogun YoriieSojuro, Yasosuke
Seki no ToKoshiro, Shikan, Danjuro
Sakana-ya SogoroDanjuro, Koshiro

Program B (from 4:15)

Ayatsuri SambasoUkon, Emiya
Yoshitsune Sembon Zakura: Tadanobu-henEnnosuke

National Theater

November

Imoseya Onna Teikin Part 1Koshiro, Ganjiro, Mitsugoro

December

Imoseya Onna Teikin Part 2Jakuemon, Uzaemon, Kikugoro

January 1997

Dannoura Kabuto GunkiTamasaburo, Danjuro, Baigyoku

March 1997

Kamiyui ShinzaYasosuke, Mitsugoro
Toba-e


For more information, please send mail to Kabuki Master