A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leucotina gigantea

Dunker, 1877 Giant Leucotina Japan
Taxonomic Information
ClassGASTROPODA
OrderPYRAMIDELLOMORPHA
SuperFamily APLYSIACEA
FamilyPYRAMIDELLIDAE
Page
Compendium of Seashells278